Fortius Events


 

Türk Omurga Derneği

 Türk Çocuk Ürolojisi Derneği

 Tıbbi Genetik Derneği

 Kalça Diz Artroplasti Derneği

 Çocuk Ortopedisi Derneği

Türk Nöroşirürji Derneği

Türkiye Biyoetik Derneği

 Ürolojik Cerrahi Derneği

 Türk Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Derneği

Girişimci İş Kadınları ve Destekleme Derneği-ANGİKAD

Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği (TUSYAD)