Fortius Events


 

Türk Omurga Derneği

Türk Çocuk Ürolojisi Derneği

Tıbbi Genetik Derneği

Kalça Diz Artroplasti Derneği

Çocuk Ortopedisi Derneği

Türk Nöroşirürji Derneği

Türkiye Biyoetik Derneği

Ürolojik Cerrahi Derneği

Türk Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Derneği

Girişimci İş Kadınları ve Destekleme Derneği-ANGİKAD

Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği (TUSYAD)